Vår historie

Lesja Bulldozerlag ble startet av Bernt B. Storhaug (1910-1997) sammen med Johan Tøndevoldshagen og Gunnar Norderhus i 1948. De kjøpte  den første bulldozeren i Gudbrandsdalen året etter; en International TD 14 A. Med den arbeidet de på Lesja om somrene, og på Møre om vintrene – helt utover i Tresfjorden.


Med bulldozeren var laget også med på å brøyte Trollstigvegen i 1955. Der måtte de enkelte steder forsere 20 meter dyp snø for å komme ned på vegbanen.

Gudbrandsdalens første International TD 14, kom våren 1949  til Lesja .

Laget ble omorganisert i 1958, da Bernt Storhaug og sønnene tok over firmaet. I årene som fulgte har familiebedriften deltatt i mangt et prosjekt:

Byggingen av E6 over Dovrefjell og Strynefjellsvegen, kraftutbygging på Dalsida i Lesja og utover Østlandet, nydyrking, bygging av oljeplattformer på Åndalsnes, OL-utbyggingen på Lillehammer og byggingen av hovedflyplassen på Gardermoen - for å nevne noe.


Bulldozerlaget har vært viktige for sysselettingen i sekundærnæringene i hele nørdre del av kommunen. Først på 80-tallet hadde laget hele 50 ansatte. I 1991–92 gikk Bulldozerlaget sammen med Lesja Bilruter om utbygging av nytt verksted ved Lyftinge.    Lesja Bulldozerlag Eiendom  bestitter disse lokalene i dag, verksted , leilighet og kontorlokaler, som  moderselskapet leier hos.

Storhaugkaran
Storhaugkaran
Den eldre grenrasjon Lesja Bulldozerlag as, Gunnar, Bernt (B.B), Lars, Benne og Birger
Pløging på Lesjaleira
Pløging på Lesjaleira
Storhaugverksted i tidligere tider
Storhaugverksted i tidligere tider

Bilder: Sigurd K Bø